Prekazi, Ylber. 2018. “Remittance Analysis and Their Economic Aspect, Kosovo Case”. European Journal of Marketing and Economics 1 (2):96-102. https://doi.org/10.26417/ejme.v1i2.p135-141.