Correlations of Oral Hygiene and Health Behavior of Teenagers Living in the Cumulatively Disadvantaged Northern Region of Hungary

Authors

  • Ildikó Faragó PhD, University of Miskolc Faculty of Humanities
  • Tímea Egri University of Miskolc Faculty of Humanities, Hungary
  • Emőke Kiss Tóth University of Miskolc, Faculty of Health Sciences, Hungary
  • Mihály Kovács University of Miskolc, Faculty of Health Sciences, Hungary
  • Andrea Rucska University of Miskolc, Faculty of Health Sciences, Hungary

Keywords:

health education, oral hygiene, health behavior, disadvantaged situation, special education teacher

Abstract

Objective: In the present research, we aim to highlight the urgent need for prevention and health education by exploring the oral health indicators of the most deprived groups in Northern Hungary, especially in the light of the severely negative effects (pandemic) and circumstances of the past years. Material and Method: The study included 111 students living in Borsod-Abaúj Zemplén county with a high level of disadvantage, but studying in a secondary school in a large city, average age 16.2±1.5 years, gender ratio 37.3/62.7(%).We performed a dental screening, completed a questionnaire on lifestyle and health behaviour, and used  Rosenberg Self-Assessment Scale, Shame Experience Scale. Results: Dental status of the students is poor, with many decay and few filled teeth. They consumed energy drink, alcoholic drink (strong alcohol) in high percent, and this occurs great frequency in the family. Students exercise little outside of class, do not play sports regularly, and hardly ever see their parents playing sports. Students do little physical activity outside of school, do not play sport regularly and their parents are hardly ever seen playing sport. Their feelings of shame are minimal and their self-esteem low, many have special educational needs. Conclusion: Together, the results can increase the separation of these social groups to an extent that is already difficult to manage even at the level of society as a whole. All of this calls for cooperation between psychopedagogues, special education teachers and health professionals.

References

Bersell,C.H.(2017).Acces to oral health care: a national crisis and call for reform. The journal of dental hyginie, 91(1) p.6-14.

Cserti Csapó T., Orsós A. (2013). A mélyszegénységben él?k és a cigányok/romák.In: Varga A. (szerk.) Esélyegyenl?ség a mai Magyarországon. p. 99-121. Pécsi Tudományegyetem, BTK Romológia és Nevelésszociológia Tanszék. ISBN 978-963-642-571-5

Dávid B., Szabó T., Huszti É., Bukovics I.(2021). A Covid-19 járvány hatása a leghátrányosabb helyzet? településen él?k mindennapjaira: ahogy a hátrányos helyzet?ek és a szociális szolgáltatásokat nyújtók látják. Scientia et Securitas. 2(3), p.371-382.

Hajdú T., Kertesi G. (2021). Statisztikai jelentés a gyermekegészség állapotáról Magyarországon a 21. század második évtizedében. p.1-107. https://www.mtakti.hu/wp-content/uploads/2021/02/CERSIEWP202108.pdf letöltve: 2023.01.06.

HBSC (2020). Health Behaviour in School-aged Children. Reflektorfényben a kamaszok egészsége. https://www.ppk.elte.hu/content/reflektorfenyben-a-kamaszok-egeszsege-es-jollete.t.38869 letöltve: 2023.01.07

Hertanto, M.T. D., Hidayat W., Suryjanti N. (2022). Implementation of community dental and oral health care before COVID-19 pandemic to new normal period at Primary Health Care.Padjadjaran Journal of Dentistry. 34(3), p.201-222.

Horváth Zs., Urbán R., Kökönyei Gy., Demetrovics Zs. (2022): Rosenberg önértékelés skála (RSES) In.: Horváth Zs, Urbán R., Kökönyei Gy., Demetrovics Zs. (szerk.): Kérd?íves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest, p.34–37. https://ec.ezropa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:At_risk_of_poverty_or_social_exclusion_(AROPE)

Faragó, I. Sztojev-Angelov, I. Perge, A. Rucska, A.( 2020). Szájüregi sz?rés. In: Kiss-Tóth, E. (szerk.) Abaúj térség 14 év alatti gyermeklakosságának egészségmagatartása és fejlesztési lehet?sége.p.89-99. Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetemi Kiadó.

Furka A. (2022). Onkológiai prehabilitáció. Orvosi Hetilap, 163(50), 1975-1981.

Kopkáné, P.J., Rucska, A., Kiss-Tóth E.,Juhász, i. Fritz, P.( 2020). Hátrányos helyzet? településen él? iskolások fizikai aktivitásának, életmódjának és egészségi állapotának a vizsgálata. In: Kiss-Tóth, E. (szerk.) Abaúj térség 14 év alatti gyermeklakosságának egészségmagatartása és fejlesztési lehet?sége.p.87-95. Miskolc-Egyetemváros: Miskolci Egyetemi Kiadó.

K?rösi A., Kis-Tóth E.(2020).Az abaúji térség 22 települése statisztikai adatainak vizsgálata az egészségi állapotot befolyásoló küls? tényez?k tükrében.p.9-13.

KSH: https://www.ksh.hu/stadat_files/ele/hu/ele0018.html letöltés:2023.01.06

KSH,2020:A háztartások életszínvonala 2019. Szegénység. Társadalmi kirekeszt?dés. http://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/idoszaki/hazteletszinv/2019/index.html letöltés:2023.01.06

Northridge,M.E., Kumar,A.,Kaur R.(2020). Disparities in Access to Oral Health Care.Annual Review of Public Health,2 (41).p. 513-53

Pénzes M. (2022). Fagerström Nikotinfügg?ségi Teszt In.: In.: Horváth Zs. és mtsai 2022): Kérd?íves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban, Medicina Könyvkiadó, Budapest,2022, p.452-456

Pinke,I. Paulik, E. Kivovics, P. Segatto, E. Nagy, K. (2011). A fogászati ellátás min?ségének objektív mérése, min?ségi indikátorok fejlesztése. Fogorvosi Szemle, 104, p.111-116.

Sari,N., H.Karuniawati.,T Yulianti., Haq., A.H.B.(2022).The Impact of COVID-19 pandemic and factors affecting the mental health status of college students. Proceedings of the 4th International Conference Current Breakthrough in Pharmacy (ICB-Pharma)(3), https://doi.org/10.2991/978-94-6463-050-3_9 p. 91-105

Shenkin D.J., Davis M.J.,Corbin S.B.(2001).The oral health of special needs children: Dentitry’s challenge to provide care.Journal of dentistry for children.p.201-205.

TÁMOP 5.1.3.(2013). A mélyszegénységben él?k helyzete Magyarország legszegényebb kistérségeiben. Kutatási beszámoló. Autonómia alapítvány, Budapest, p. 3-45.

Vizin G. (2022). Szégyen élmény skála (ESS) In. Horváth Zs, Urbán R., Kökönyei Gy., Demetrovics Zs. (szerk.): Kérd?íves módszerek a klinikai és egészségpszichológiai kutatásban és gyakorlatban. Medicina Könyvkiadó, Budapest.p.89-93

WHO, (1986).World Health Organization. Preamble to the Constitution of the WHO as adopted by the International Health Conference, New York, 19-22 june, 1946; signed on 22 July 1946 by representatieves of 61 States ( Official Records of the World Health Organization, no. 2, p. 100) and entered into force on 7 April, 1948.

WHO. WHO information series on school health, Doc 11. (2003).Oral health promotion through schools. Geneva: World Health Organization

Downloads

Published

2023-03-29

How to Cite

Faragó, I., Egri, T., Tóth, E. K., Kovács, M., & Rucska, A. (2023). Correlations of Oral Hygiene and Health Behavior of Teenagers Living in the Cumulatively Disadvantaged Northern Region of Hungary. European Journal of Interdisciplinary Studies, 9(1), 59–70. Retrieved from https://revistia.org/index.php/ejis/article/view/6052